Influenzavaccination

Gælder for følgende og er gratis:

  • 65 år eller derover
  • førtidspensionister
  • patienter med kronisk sygdom (lægelig vurdering)
  • gravide (mere end 12 uger henne)
  • svært overvægtige

For øvrige er prisen 200 kr.